Rapport Ericssons justerade rörelseresultat nådde inte upp till analytikernas förväntningar. Samtidigt konstaterar telekomjätten att man har "medvind" i 5G-affären. 

Ericssons justerade rörelseresultat blev 3,9 miljarder kronor för det andra kvartalet 2019.

Genomsnittet av 18 analytikers prognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, låg på ett justerat rörelseresultat på 4,1 miljarder kronor.

Försäljningen uppgick till 54,8 miljarder kronor för perioden. Här låg snittestimatet enligt Infront Data på 53,1 miljarder kronor.

Oförändrad bruttomarginal

Ericssons justerade bruttomarginal, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 36,7 procent under det andra kvartalet, oförändrad jämfört med motsvarande period i fjol.

Enligt Infront Datas sammanställning av 17 analytikerprognoser låg snittestimatet på en justerad bruttomarginal på 36,8 procent.

Bruttomarginalen inom Networks ökade jämfört med i fjol, delvis på grund av ökade patent- och licensintäkter, skriver Ericsson.

Bruttomarginalen minskade däremot jämfört med samma kvartal föregående år inom Digital Services, Managed Services och Emerging Business and Other, skriver Ericsson.

Sekventiellt minskade bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader till 36,7 procent från 38,5 procent, främst på grund av lägre bruttomarginal inom Networks.

”Bruttomarginalen inom Networks påverkades negativt av kostnader relaterade till den meddelade förlikningen gällande licensavtal, lägre patent- och licensintäkter samt ökad andel strategiska kontrakt”, skriver Ericsson.

Medvind i 5G-affären

Ericsson har ”starkt momentum” i bolagets 5G-verksamhet. Det lyfter bolagets vd Börje Ekholm fram i rapporten för det andra kvartalet.

”Vi har starkt momentum i vår 5G-verksamhet med både nya avtal, nya kommersiella lanseringar och driftsatta nät. Hittills har vi tillhandahållit lösningar för nästan två tredjedelar av alla kommersiellt lanserade 5G-nät”, skriver han.

Apropå att affärsområde Networks växte organiskt med 11 procent i det andra kvartalet skriver Börje Ekholm att utvecklingen drevs ”av investeringar inom 4G och 5G i Nordamerika och Nordostasien”.

I vd-ordet upprepar han även bolagets tidigare budskap om regelefterlevnad och de pågående utredningarna i USA.

”Vi har inte möjlighet att uppskatta hur länge de kommer att fortsätta. Eftersom detta är ett pågående ärende kan vi inte heller lämna några detaljer. Det är dock vår nuvarande bedömning att ärendenas lösning kommer att resultera i betydande monetära och andra åtgärder”, skriver Börje Ekholm.

Sänker prognos för omstruktureringskostnader

Ericsson sänker sin prognos för omstruktureringskostnaderna och räknar nu med att de uppgår till 2-4 miljarder kronor under helåret 2019.

Den tidigare prognosen var omstruktureringskostnader om 3-5 miljarder kronor för helåret 2019.

Det framgår av delårsrapporten.

Under första halvåret 2019 uppgick omstruktureringskostnaderna till 0,3 miljarder kronor och för helåret 2018 tog Ericsson omstruktureringskostnader om cirka 8 miljarder kronor.