Aktie Ericsson kommer i bokslutet för det andra kvartalet att ta en nedskrivning om 1 miljard kronor relaterat till tillgångar i Kina, närmare bestämt lager av produkter som ännu inte kommersiellt lanserats. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ericsson påminner om att bolaget har tagit hem nya kontrakt från de större operatörerna i Kina och Ericsson har enligt vad bolaget uppger, stärkt sin position på den kinesiska marknaden.

Samtidigt betonar Ericsson att de nya kontrakten har negativa marginaler när det sätts i gång, ”på grund av höga initiala kostnader för nya produkter”, och detta väntas tynga Ericsson marginal i det andra kvartalet. Ericsson skriver att detta är ”i linje” med det planeringsantagandena som bolaget hade med i rapporten för det första kvartalet.

Ericsson upprepar i pressmeddelande sina finansiella mål för 2020 respektive 2022.