Aktie Ericsson kommer att göra en reservering på 0,9 miljarder kr under det första kvartalet som en följd av att bolaget stoppar all verksamhet i Ryssland. Omkring en tredjedel av storleken på reserveringen påverkar kassaflödet.

Reserveringen hänvisas till en nedskrivning av tillgångar och andra exceptionella kostnader. Ingen kostnad för personalövertalighet är inkluderad i reserveringen, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Reserveringen kommer att bokföras inom segmentet Networks.

Sent i februari stoppade Ericsson alla leveranser till kunder i Ryssland och nu stoppar bolaget all verksamhet med kunder i Ryssland på obestämd framtid.