Rapport Ericsson rapporterar ett resultat klart över analytikernas förväntningar. Men försäljningen var något lägre än väntat. 

Ericssons justerade rörelseresultat blev 8,8 miljarder kronor för det tredje kvartalet 2021.

Genomsnittet av 20 analytikers prognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett justerat rörelseresultat på 7,5 miljarder kronor.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 15,7 procent, mot snittestimatet om 12,9 procent, och den justerade bruttomarginalen var 44,0 procent. Analytikernas snittestimat var en bruttomarginal på 42,2 procent.

Det rapporterade rörelseresultat, inklusive engångsposter, blev 8,8 miljarder kronor, mot snittestimatet 7,03 miljarder kronor.

Försäljningen uppgick till 56,3 miljarder kronor för perioden. Här låg snittestimatet enligt Infront på 58,1 miljarder kronor.

Miljardminskning i Kina

Ericssons försäljning i Kina inom Networks och Digital Services minskade med 3,6 miljarder kronor under det tredje kvartalet.

Det påverkade Ericssons tillväxttakt med -6 procent.

Det skriver Ericsson i rapporten för det tredje kvartalet.

Koncernens organiska försäljning sjönk med 1 procent jämfört med samma kvartal föregående år.