Rapport Ericsson slog analytikernas förväntningar både när det gäller vinst och försäljning. Telekomjätten höjer dessutom utdelningen.

Ericssons justerade rörelseresultat blev 12,3 miljarder kronor för det fjärde kvartalet 2021.

Genomsnittet av 22 analytikers prognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett justerat rörelseresultat på 10,1 miljarder kronor.

Det rapporterade rörelseresultat, inklusive engångsposter, blev 11,9 miljarder kronor, mot snittestimatet 9,3 miljarder kronor.

Försäljningen uppgick till 71,3 miljarder kronor för perioden. Här låg snittestimatet enligt Infront på 68,2 miljarder kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2:50 kronor per aktie för helåret 2021 (2:00). Analytikerna väntade en utdelning om i snitt 2:33 kronor.

Ericssons justerade bruttomarginal, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 43,5 procent under det fjärde kvartalet 2021, en ökning jämfört med 40,6 procent motsvarande period föregående år.

Det var dock en minskning jämfört med tredje kvartalet 2021, då bruttomarginalen var 44,0 procent.

Enligt Infronts sammanställning av 20 analytikerprognoser låg snittestimatet på en justerad bruttomarginal på 42,0 procent för det fjärde kvartalet.

Enligt Ericsson förbättrades bruttomarginalen inom alla segment.

”Den högre bruttomarginalen inom Networks var ett resultat av fortsatt stark operativ hävstångseffekt och en högre andel produktförsäljning. Inom Digital Services ökade marginalen genom en ökad andel mjukvara, i linje med strategin. Bruttomarginalen inom Managed Services förbättrades, främst på grund av effektivitetsförbättringar”, skriver bolaget i rapporten.

Inom Networks var den justerade bruttomarginalen 46,4 procent, jämfört med 43,5 procent motsvarande kvartal föregående år.

Justerad bruttomarginal inom Managed Services uppgick till 18,9 procent mot 17,7 procent fjärde kvartalet i fjol.

Inom Digital Services steg den justerade bruttomarginalen till 43,4 procent (41,0).

Når långsiktigt marginalmål inom 2-3 år

Ericssons nyckelfokus är att öka takten för att nå det långsiktiga målet för ebita-marginalen på 15–18 procent.

”Efter att ha levererat en ebita-marginal på 14,6 procent under 2021, är vår ambition att nå det långsiktiga målet inom högst 2-3 år”, skriver Ericssons vd Börje Ekholm i bokslutsrapporten.

Han lägger till att Ericsson, vid det laget, kommer att ha en ”högre tillväxtprofil” som bolag.

Ericsson uppger också att koncernens ebit-mål för 2022 på 12–14 procent kvarstår, exklusive det Vonage-relaterade segmentet.

”Vår avsikt att skapa värde genom tillväxt inom den trådlösa företagsmarknaden tog ett betydande steg framåt när vi offentliggjorde vår ambition att förvärva Vonage, som kommer att ge oss en bas för att utveckla en global nätplattform för att driva innovation för 5G-nät”, skriver Ericssonchefen.

Under helåret 2021 uppgick ebit-marginalen till 13,9 procent, vilket innebar att Ericsson nådde sitt marginalmål för 2022 ett år i förväg.

”Baserat på nuvarande affärsmomentum förväntar vi oss att affärsfundamenta förblir starka inom vår kärnverksamhet för mobilinfrastruktur under 2022”, skriver Börje Ekholm vidare.

Ericsson kommer att fortsätta att öka investeringarna i FoU så att bolaget kan bibehålla sitt teknikledarskap och stärka sin konkurrensposition för att utnyttja utbyggnaden av 5G-nät.

”Samtidigt kommer vi att fortsätta att arbeta med att öka vår närvaro på företagsmarknaden. Över tid förväntar vi oss att företagsmarknaden ska ge högre tillväxt och lönsamhet än vår verksamhet inom mobilinfrastruktur”, skriver han.