Aktie Telekomföretaget Ericsson har nått en uppgörelse med det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) gällande icke-brottsliga överträdelser av 2019 års avtal om uppskjutet åtal (Deferred Prosecution Agreement, DPA). Det framgick av ett pressmeddelande sent på torsdagskvällen.

Enligt avtalet, och i enlighet med vad som föreskrivs i DPA, kommer Ericsson att erkänna sig skyldigt till de tidigare uppskjutna åtalspunkterna som avser förhållanden före 2017. I tillägg till detta kommer Ericsson att betala ett bötesbelopp om 207 miljoner dollar.

Ingåendet av avtalet innebär att DPA från 2019 kommer att upphöra.

Ericsson justerar inte de sedan tidigare uppsatta långsiktiga finansiella målen då bolaget inte förväntar sig någon väsentlig avvikelse från dessa.

”Att ta detta steg idag betyder att frågan om överträdelserna är löst. Detta gör att vi kan fokusera på att genomföra vår strategi samtidigt som vi driver en fortsatt kulturell förändring i hela bolaget med integritet i centrum för allt vi gör. Denna uppgörelse är en stark påminnelse om de historiska missförhållanden som ledde till DPA. Vi har lärt oss av detta och vi är på en viktig resa för att förändra vår kultur”, säger Ericssons vd Börje Ekholm.

Ericsson fortsätter att införa stränga kontroller och förbättrad styrning, etik och regelefterlevnad i hela bolaget, med motsvarande förbättringar av bolagets strategi för riskhantering, heter det.

”Förändringen fortsätter och vi är ett mycket annorlunda bolag idag och har gjort viktiga förändringar sedan 2017 och under 2022”, säger Ericsson-chefen.

Vad gäller de tidigare förhållandena i Irak fortsätter bolaget att grundligt utreda fakta i fullt samarbete med DOJ och the U.S. Securities and Exchange Commission, uppges det samtidigt.

”Som tidigare meddelats kunde bolagets internutredning från 2019 inte fastslå att Ericsson gjort eller varit ansvarig för några betalningar till någon terroristorganisation; och bolagets fortsatta djupgående utredning under 2022 har inte förändrat denna slutsats”, skriver bolaget.

Under 2019 ingick Ericsson DPA avseende tidigare tillkännagivna överträdelser av Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) relaterat till förhållanden i flera länder mellan åren 2010 och 2016.

”Sedan ingåendet av DPA har DOJ inte påstått eller åtalat Ericsson för någon ny brottslig överträdelse och ingen ny överträdelse har påståtts eller åtalats i dag. Som tidigare meddelats i oktober 2021 och mars 2022, informerade dock DOJ Ericsson att bolaget inte hade tillhandahållit dokument och information till DOJ tillräckligt snabbt och inte heller rapporterat information till DOJ på ett adekvat sätt gällande en internutredning om Irak från 2019”, skriver bolaget.

I enlighet med DPA har det amerikanska justitiedepartementet ensam rätt att avgöra om bolaget har överträtt sina skyldigheter och, om DOJ kommer till denna slutsats, har de möjlighet att åtala bolaget för de tidigare missförhållanden som täcks under DPA.

”Till följd av detta har bolaget erkänt sig skyldigt till de överträdelser av FCPA som bolaget tidigare erkänt som en del av DPA”, framgår det i pressmeddelandet.

I mitten av januari meddelade Ericsson att bolaget i delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2022 tar en avsättning på 2,3 miljarder kronor relaterad till en potentiell uppgörelse med USA:s justitiedepartement. Ericsson hade då ännu inte nått någon uppgörelse och diskussioner pågick. Aktien steg 6 procent den dagen.

Det nu kommunicerade bötesbeloppet på 207 miljoner dollar motsvarar vid dagens växelkurs strax under 2,2 miljarder kronor och är alltså ungefär i linje med avsättningen.