Aktie Ericsson säljer sin IoT-verksamhet till amerikanska Aeris Communications. Det framgår av ett pressmeddelande.

Försäljningen och andra portföljanpassningar kommer att innebära en negativ engångseffekt på Ericssons rörelseresultat inom Enterprise-segmentet om 1,1 miljarder kronor under fjärde kvartalet.

IoT-verksamheten kommer att flyttas till segmentet Other i första kvartalet inför att affären slutförs och väntas göra en förlust om 0,25 miljarder kronor under första kvartalet 2023. IoT-verksamheten har varit den huvudsakliga orsaken till förluster inom affärsområdena Technologies och New Business inom segmentet Enterprises.

Genom transaktionen kommer Ericsson också att förvärva en mindre andel av Aeris Communications.

Hela affären väntas slutföras under första kvartalet nästa år.