Aktie Ericsson meddelar att årsstämman på onsdagen beslutade att bevilja Carolina Dybeck Happe och Annika Salomonsson ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. Aktieägare som representerade minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget röstade emot ansvarsfrihet för resterande styrelseledamöter och vd för räkenskapsåret 2022.

I övrigt valde årsstämman styrelse i enlighet med valberedningens förslag. Jan Carlson valdes alltså som ny styrelseordförande och Jon Fredrik Baksaas, Börje Ekholm, Eric A Elzvik, Carolina Dybeck Happe, Kristin S Rinne, Helena Stjernholm och Jacob Wallenberg omvaldes som styrelseledamöter.

Jonas Synnergren och Christy Wyatt valdes som nya styrelseledamöter. Som tidigare är känt ställde Ronnie Leten, Kurt Jofs och Nora Denzel inte upp för omval och de lämnade därmed styrelsen i samband med årsstämman.

Det noteras också att arbetstagarorganisationerna har utsett Torbjörn Nyman, Anders Ripa och Kjell-Åke Soting till arbetstagarledamöter i styrelsen med Ulf Rosberg, Loredana Roslund och Annika Salomonsson som suppleanter.