Ericsson mycket sämre än väntat

Publicerad 2012-01-25 07:53

Delårsrapport Ericsson redovisar en vinst före skatt, inklusive omstruktureringskostnader, på 1,8 miljarder kronor för fjärde kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 7,8 miljarder kronor motsvarande period 2010.

Det gick betydligt sämre än väntat för Ericsson under fjärde kvartalet. Vinsten föll rejält:

”Det här var det sämsta kvartalet under 2011″, säger Ericssonchefen Hans Vestberg till TT.

Ericsson redovisar en vinst före skatt, inklusive omstruktureringskostnader, på 1,8 miljarder kronor för kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 7,8 miljarder kronor motsvarande period 2010.

”De faktorer som påverkar, det var att vår nätverksförsäljning kom ner speciellt i Nordamerika”, säger Hans Vestberg.

Marginalerna försämras också av en medveten satsning på att öka marknadsandelarna, säger han.

”Å andra sidan gick tjänstesidan bättre.”

Tror du att aktieägarna är nöjda?

”Man får se det här långsiktigt. Vi gör en investering för att öka vårt ledarskap i den här industrin.”

Rörelseresultatet, exklusive resultatandelar från samriskbolag, var 4,1 miljarder kronor, jämfört med 8,4 miljarder kronor motsvarande period 2010. Analytiker hade i genomsnitt räknat med att detta resultat skulle landa på 7,4 miljarder kronor, enligt Reuters sammanställning.

”Det är klart att det fanns vissa indikationer på att det kunde bli lite svagt, men absolut inte så här svagt. Jag förstår inte varför de inte gått ut och vinstvarnat innan”, säger Greger Johansson, analyschef på Redeye.

Baserat på informationen i delårsrapporten ska man inte vänta sig någon snabb vändning för Ericsson, tillägger han.

”Detta kommer att leda till att marknaden måste justera ner sina estimat rätt rejält.”

Han hittar trots allt några ljuspunkter i rapporten, bland annat i form av en positiv utveckling för området Global services.

” Där visar man en väldigt bra tillväxt, plus att det är en rätt bra utdelning. Men det kompenserar inte alls för det negativa”, säger Johansson.

TT: Det blir en tung börsdag?

”Det blir det definitivt. I alla fall för Ericsson.”

Ericssons omsättning uppgick till 63,7 miljarder kronor, jämfört med 62,8 miljarder kronor ett år tidigare.

Ericsson har tidigare sagt att operatörerna kan komma att bli försiktigare med sina investeringar, till följd av inbromsningen i världsekonomin. Nu gör Hans Vestberg en något mer negativ bedömning:

”Vi utgår nu ifrån att de kommer att bli försiktigare. Och det är miljön runt omkring oss (som påverkar)”, säger han.

Vestberg pekar dock på att utvecklingen i krisens Europa inte är avgörande för telekomjätten.

”Vi är ju geografiskt väldigt spridda.”

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 2:50 kronor per aktie för folkaktien Ericsson. Det kan jämföras med utdelningen ett år tidigare på 2:25 kronor per aktie. Att utdelningen till aktieägarna höjs, trots inbromsningen sista kvartalet, motiveras av det goda helårsresultatet, enligt Ericssonchefen:

”Om man tittar som helhet på året så förbättras vårt nettoresultat.”

Om den förändrade konkurrensbilden, där Huawei och andra kinesiska tillverkare har seglat upp som Ericssons huvudkonkurrenter, säger Vestberg:

”Självklart har det förändrats stort. Men det är ändå så att vi är dubbelt så stora som nummer två i industrin, och vi måste pusha oss varje dag för att bli ännu bättre.”