Aktie Ericsson närmar sig en förlikning med amerikanska justitiedepartementet i fallet som rör en utredning av korruptions- och mutanklagelser och som pågått för förseelser i sex länder, rapporterar Bloomberg News.

Det svenska telekombolaget har redan gjort en avsättning om 1,2 miljarder dollar för väntade böter och bötessumman verkar landa i linje med avsättningen, enligt nyhetsbyrån.

Ett avgörande ligger nära framåt i tiden och en förlikning kan komma att aviseras redan under denna vecka, skriver Bloomberg News, efter att en åklagare i fallet, Brian Benczkowski, på onsdagen sagt under en konferens att ”ett fall som snart når sitt avgörande” kommer öka justitiedepartementets totala återbäringar till FCPA till 1,6 miljarder dollar.

FCPA – eller Foreign Corrupt Practices Act – är en amerikansk myndighet som utreder oegentligheter och korruption runt utländska bolags affärer.

Enligt Bloomberg News beräkningar summerar Ericssons bötesavsättning med summan som uppgavs av Brian Benczkowski. Summan kommer tillfalla justitiedepartementet och amerikanska finansinspektionen SEC.

Ericsson har medverkat i utredningen sedan 2013. Fallet gäller ett betalsystem som nyttjades för att vinna kontrakt under 1990-talet. Utredningen berör affärer fram till och med första kvartalet 2017 och inkluderar förseelser i Kina, Djibouti, Indonesien, Kuwait, Saudiarabien och Vietnam.

Den väntade bötessumman är en av de högsta som någonsin utdömts mot ett bolag. Noterbart är dock att svenska operatören Telia inte ligger långt efter. Telia betalade 965 miljoner dollar i böter 2017 efter de kontroversiella uzbekiska affärer bolaget varit inblandat i, affärer som möjliggjordes av mutor till den uzbekiske diktatorn Islam Karimovs dotter Gulnara Karimova via skalbolag. Härvan ledde till att vd Lars Nyberg avsattes och ställdes inför rätta.

Lars Nyberg friades dock i tingsrätten i februari, men åklagaren har överklagat domen.