Telekombolaget Ericssons justerade rörelseresultat blev 5,8 miljarder kronor för det andra kvartalet 2021.

Genomsnittet av 15 analytikers prognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett justerat rörelseresultat på 5,76 miljarder kronor.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 10,6 procent, mot snittestimatet om 10 procent, och den justerade bruttomarginalen var 43,4 procent. Analytikernas snittestimat var en bruttomarginal på 41,7 procent.

Det rapporterade rörelseresultat, inklusive engångsposter, blev 5,8 miljarder kronor, mot snittestimatet 5,33 miljarder kronor.

Försäljningen uppgick till 54,9 miljarder kronor för perioden. Här låg snittestimatet enligt Infront på 57,4 miljarder kronor.

Ericssons justerade bruttomarginal, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 43,4 procent under det andra kvartalet 2021, en ökning jämfört med 38,2 procent motsvarande period i fjol.

Det var även en ökning jämfört med första kvartalet 2021, då bruttomarginalen var 42,9 procent.

Enligt Infronts sammanställning av 15 analytikerprognoser låg snittestimatet på en justerad bruttomarginal på 41,7 procent för det andra kvartalet.

Marginalförbättringen var enligt Ericsson ”driven främst av förbättringar inom Networks. Under kvartalet fick bruttomarginalen inom Networks stöd av stark operativ hävstångseffekt, medan bruttomarginalen inom Networks påverkades negativt under andra kvartalet 2020 av både en nedskrivning av förkommersiellt produktlager och initiala 5G-utbyggnader i Kina”.

Inom Networks var den justerade bruttomarginalen 47,9 procent, jämfört med 40,5 procent motsvarande kvartal i fjol.

Justerad bruttomarginal inom Managed Services uppgick till 19,0 procent mot fjolårets 17,2 procent.

Inom Digital Services sjönk den justerade bruttomarginalen till 37,9 procent (43,6).

Telekombolaget Ericsson höjer sin prognos för marknaden inom radioaccessnät (RAN) under helåret 2021 och räknar nu med att den ökar med 10 procent. Den tidigare bedömningen var en ökning med 3 procent.

Det framgår av rapporten för det andra kvartalet.

RAN-marknaden i Kina väntas nu växa med 11 procent (tidigare 4 procent), Nordamerika spås öka med 12 procent (tidigare 2 procent) och Europa med 9 procent (tidigare 3 procent), enligt rapporten.

Ericsson flaggar för att det är klokt att räkna med en ”betydligt lägre” marknadsandel i Kina för Networks och Digital Services. Detta eftersom det tidigare beslutet att utesluta kinesiska leverantörer från de svenska 5G-näten kan påverka tilldelningen av marknadsandelar.

Det skriver vd Börje Ekholm i rapporten för det andra kvartalet.

Trots att Ericssons försäljning i Kina minskade med 2,5 miljarder kronor under andra kvartalet, jämfört med andra kvartalet i fjol, ökade Ericssons totala försäljning organiskt med 8 procent.

Networks fortsatte att vinna marknadsandelar under kvartalet med ett antal betydande vunna kontrakt, uppger Börje Ekholm i rapporten.

”Vi är välpositionerade för att utnyttja fortsatt marknadsmomentum med vår konkurrenskraftiga 5G-produktportfölj och kostnadsstruktur”, skriver han.