Aktie Ericssons undantagstillstånd avseende vissa restleveranser till Ryssland gäller endast civila nät, inte militära. Det sade Ericssons vd Börje Ekholm i samband med en pressuppdatering avseende förvärvade Vonage, som hölls på måndagskvällen.

Börje Ekholm tog några minuter av Vonage-presentationen för att adressera den information kring de ryska leveranserna, som Ericssonchefen kallade ”vilseledande”, som förekommit i media.

I fredags rapporterade Sveriges Radios Ekot att Ericsson har fortsatt att exportera produkter som kan användas militärt till Ryssland, trots att bolaget har uppgett att man har slutat med leveranser till kunder i Ryssland.

”Svenska myndigheter har gett oss begränsade tillstånd som bara gäller civila nät och inte militära”, sade Börje Ekholm.

Han förklarade att Ericsson i april i år informerade om att bolaget hade stoppat alla verksamheter i Ryssland och försäkrade att bolaget också har gjort det. Samtidigt handlar det om en komplex verksamhet som tar tid att stänga ned, enligt Börje Ekholm.

Vidare har västvärldens nationer ansett det viktigt att upprätthålla de civila telekomnäten i Ryssland.

”Som en konsekvens av det har vi fortsatt att göra vissa leveranser för att leva upp till våra avtal och upprätthålla det civila telekomnätet. Leveranserna begränsar sig till civila nätverk”, sade Börje Ekholm.

Dessa restleveranser sträcker sig fram till och med årsskiftet 2022/2023, då Ericsson slutar med leveranserna.