Rapport Telekomjätten Ericsson redovisar ett resultat åtskilliga miljarder över analytikernas förväntningar. 

Ericssons justerade rörelseresultat blev 9,0 miljarder kronor för det tredje kvartalet 2020.

Genomsnittet av 20 analytikers prognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett justerat rörelseresultat på 6,65 miljarder kronor.

Det rapporterade rörelseresultat, inklusive engångsposter, blev 8,6 miljarder kronor, mot snittestimatet 6,11 miljarder kronor.

Försäljningen uppgick till 57,5 miljarder kronor för perioden. Här låg snittestimatet enligt Infront på 57,4 miljarder kronor.

Bruttomarginalen steg

Ericssons justerade bruttomarginal, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 43,2 procent under det tredje kvartalet, en ökning jämfört med 37,8 procent motsvarande period i fjol. Under andra kvartalet var bruttomarginalen 38,2 procent.

Enligt Infronts sammanställning av 19 analytikerprognoser låg snittestimatet på en justerad bruttomarginal på 39,4 procent.

Bruttomarginalsökningen jämfört med i fjol drevs främst av ökad bruttomarginal inom Networks som resultat av affärsmix och ökad försäljning av mjukvara, Bruttomarginalen inom Managed Services förbättrades som effekt av förbättrad effektivitet. Bruttomarginalen inom Digital Services var stabil mellan kvartalen. Andelen patent och licensintäkter minskade sekventiellt, skriver Ericsson i delårsrapporten.

Inom Networks var bruttomarginalen 46,5 procent, jämfört med 41,6 procent motsvarande kvartal i fjol.

Bruttomarginalen inom Managed Services var 19,9 procent mot fjolårets jämförbara 17,9 procent.