Rapport Telekomjätten Ericsson rapporterar en vinst som var åtskilliga miljarder över analytikernas förväntningar. Även utdelningen överraskade på uppsidan.

Ericssons justerade rörelseresultat blev 11,0 miljarder kronor för det fjärde kvartalet 2020 2020.

Genomsnittet av 21 analytikers prognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett justerat rörelseresultat på 8,67 miljarder kronor.

Det rapporterade rörelseresultat, inklusive engångsposter, blev 11,0 miljarder kronor, mot snittestimatet 8,01 miljarder kronor.

Försäljningen uppgick till 69,6 miljarder kronor för perioden. Här låg snittestimatet enligt Infront på 67,8 miljarder kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2:00 kronor per aktie för helåret (1:50). Analytikerna väntade en utdelning om i snitt 1:74 kronor.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 15,8 procent, mot snittestimatet om 12,8 procent.

Ericssons justerade bruttomarginal, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 40,6 procent under det fjärde kvartalet 2020, en ökning jämfört med 37,1 procent motsvarande period i fjol.

Det var dock en minskning jämfört med tredje kvartalets bruttomarginal på 43,2 procent.

Enligt Infronts sammanställning av 20 analytikerprognoser låg snittestimatet på en justerad bruttomarginal på 40,5 procent för kvartalet.

Enligt rapporten förbättrades bruttomarginalen inom alla segment. Operativ hävstångseffekt bidrog till högre marginal inom Networks. Inom Digital Services gav en ökad andel mjukvara stöd till den högre marginalen. Bruttomarginalen inom Managed Services förbättrades, huvudsakligen på grund av effektivitetsförbättringar, skriver bolaget.

Kritiska kontrakt hade begränsad påverkan under fjärde kvartalet 2020 medan påverkan under fjärde kvartalet 2019 var -0,3 miljarder kronor.

Inom Networks var bruttomarginalen 43,4 procent, jämfört med 41,1 procent motsvarande kvartal i fjol.

Bruttomarginalen inom Managed Services var 17,7 procent mot fjolårets jämförbara 14,8 procent.