Affär Ericsson har ingått en överenskommelse om att förvärva amerikanska Nasdaq-noterade Vonage, en leverantör av molnbaserad kommunikation, för ett kontantpris om 6,2 miljarder dollar, med enhälligt godkännande av Vonages styrelse. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Förvärvet stödjer Ericssons strategi att expandera och stärka sin närvaro inom trådlösa företagslösningar och bredda det globala erbjudandet”, skriver Ericsson.

Under tolvmånadersperioden till 30 september 2021 hade Vonage en försäljning på 1,4 miljarder dollar och under samma period en justerad ebitda-marginal på 14 procent och ett fritt kassaflöde på 109 miljoner dollar.

Den molnbaserade Vonage Communications Platform (VCP) betjänar över 120.000 kunder och mer än en miljon registrerade utvecklare globalt. VCP står för omkring 80 procent av bolagets nuvarande intäkter och levererade intäktstillväxt på över 20 procent under treårsperioden fram till 2020 och den justerade ebitda-marginalen har förbättrats från -19% 2018 till breakeven under tolvmånadersperioden till 30 september 2021. Vonages ledningsgrupp förväntar sig att leverera en årlig tillväxt i VCP-verksamheten på över 20 procent under kommande år.

Förvärvet kommer att genomföras genom ett förvärvsavtal genom vilket Ericsson kommer att förvärva alla Vonages utestående aktier för en kontant köpeskilling av 21 dollar per aktie. Köpeskillingen representerar en premie på 28 procent gentemot Vonages stängningskurs den 19 november 2021 på 16:37 dollar per aktie, och en premie på 34 procent gentemot den volymvägda genomsnittliga aktiekursen över 3 månader till 19 november 2021 på 15:71 dollar per aktie.

Förvärvet kommer att finansieras genom Ericssons befintliga likvida medel, som per den 30 september 2021 uppgick till 88 miljarder kronor på bruttobasis och 56 miljarder kronor på nettobasis.

Transaktionen förväntas snabbt skapa möjligheter till intäktssynergier, vilket inkluderar white-labelling och korsförsäljning av den kombinerade produktportföljen uppskattat till 0,4 miljarder dollar år 2025, skriver Ericsson som också förväntar sig att uppnå viss kostnadseffektivitet efter att transaktionen genomförts, heter det.

Transaktionen förväntas öka vinst per aktie (exklusive påverkan av icke-kontanta avskrivningar) och fritt kassaflöde före M&A från 2024 och framåt.

När transaktionen är slutförd kommer Vonage att bli ett helägt dotterbolag till Ericsson och kommer fortsätta att verka under sitt befintliga namn.

Vonage har sitt huvudkontor i New Jersey med 2.200 anställda i USA, Emea och Apac. De anställda kommer att stanna kvar i företaget och Vonages vd Rory Read kommer att ingå i Ericssons ledningsgrupp och rapportera till vd Börje Ekholm.

Ericssons tidigare kommunicerade finansiella mål förblir oförändrade, inklusive långsiktiga ebita-marginaler på 15-18 procent; långsiktigt fritt kassaflöde före M&A på 9-12 procent av nettoomsättning; och ett mål för 2022 års ebit-marginal på 12-14 procent för Ericsson-koncernen exklusive Vonage.

Slutförandet av transaktionen är villkorat av godkännande från Vonages aktieägare, regulatoriska godkännanden, och andra sedvanliga villkor, och förväntas ske under första halvåret 2022.

”Vonage ger oss en plattform som hjälper våra kunder att skapa intäktsströmmar från investeringar i nätverken vilket gynnar utvecklare och företag. Föreställ dig styrkan i 5G, som är den största innovationsplattformen någonsin, direkt tillgänglig för utvecklare. Lägg där till Vonages avancerade förmåga i en värld med 8 miljarder uppkopplade saker. Idag gör vi det möjligt”, kommenterar Ericssons vd Börje ¤Ekholm.

Ericsson bjuder in till två telefonkonferenser kring affären. En klockan 9.10 och en klockan 15.30, båda svensk tid.