Rapport Ericsson klådde analytikernas resultatförväntningar med råge. Även försäljningen kom in över förväntan. Dessutom höjer telekombolaget försäljningsprognosen för 2020.

Ericssons justerade rörelseresultat blev 6,5 miljarder kronor för det tredje kvartalet 2019.

Genomsnittet av 18 analytikers prognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, låg på ett justerat rörelseresultat på 5,02 miljarder kronor.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 11,4 procent, mot snittestimatet om 8,9 procent, och den justerade bruttomarginalen var 37,8 procent. Analytikernas snittestimat var en bruttomarginal på 37,1 procent.

Det rapporterade rörelseresultat, där engångsposter ingår, blev -4,2 miljarder kronor, mot snittestimatet -8,1 miljarder kronor.

Ericsson har tidigare rapporterat att en avsättning på 12 miljarder kronor för en uppgörelse med amerikanska myndigheter, som ingår i det rapporterade rörelseresultatet, gjorts tredje kvartalet.

Försäljningen uppgick till 57,1 miljarder kronor för perioden. Här låg snittestimatet enligt Infront Data på 56,2 miljarder kronor.

Höjer försäljningsmålet 2020

Ericsson höjer målet vad gäller försäljningen för 2020.

Det framgår av delårsrapporten.

Det nya målet ligger på 230-240 miljarder kronor, upp från tidigare 210-220 miljarder. Det nya målet är baserat på en växelkurs 9:50 för kronan mot dollarn. Tidigare antagande på denna punkt var 8:70.

Ericssons mål för rörelsemarginalen för 2020 står samtidigt fast på mer än 10 procent.

”Detta innefattar fortsatt utspädande påverkan från strategiska avtal, en initialt högre kostnadsnivå för nyligen lanserade 5G-produkter samt en justering av målen för segmentet Emerging Business and Other till SEK -1,5 till -2,0 miljarder (tidigare nollresultat)”, skriver Ericsson om det oförändrade marginalmålet för 2020.

Ericssons nya mål för rörelsemarginalen 2022 är 12-14 procent. Det tidigare målet var att den skulle uppgå till mer än 12 procent.

Det nya målet är ”baserat på en ambition att växa snabbare än marknaden i kombination med hävstångseffekter från investeringar i marknadsposition och FoU”, skriver telekombolaget.

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.