Aktie Ericsson förvärvar USA-baserade Cradlepoint, som utvecklar företagslösningar inom 4G och 5G för trådlöst Edge WAN.

Köpeskillingen uppgår till ett rörelsevärde på 1,1 miljarder dollar och transaktionen förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2020, förutsatt att villkoren för slutförande uppfyllts. Det framgår av ett pressmeddelande.

Cradlepoints försäljning för 2019 var 1,2 miljarder kr med en bruttomarginal på 61 procent. Ericssons rörelsemarginaler förväntas påverkas negativt med cirka 1 procent under 2021 och 2022 – där hälften är relaterat till amortisering på immateriella tillgångar som är relaterade till förvärvet. Cradlepoint förväntas bidra till operativt kassaflöde med början 2022. Ericssons finansiella mål för koncernen för 2022 förblir oförändrade.

”Syftet ta marknadsandelar”

”Investeringen är central i Ericssons nuvarande strategi att ta marknadsandelar i det snabbt växande företagssegmentet inom 5G”, skriver Ericsson.

Cradlepoint kommer att bli ett helägt dotterbolag till Ericsson samtidigt som det fortsätter att verka under sitt befintliga varumärke. Alla anställda på Cradlepoint kommer att förbli i företaget enligt nuvarande organisation, med huvudkontor i Boise, Idaho. Det kommer att bli en del av Ericssons affärsenhet Technologies & New Businesses.

Ericsson kommer, med anledning av affären, att hålla en telefonkonferens under fredagen, klockan 9.