Aktie Ericsson gör i det fjärde kvartalet 2022 en avsättning på 2,3 miljarder kronor relaterad till en potentiell uppgörelse med USA:s justitiedepartement (DOJ).

Ärendet gäller påstådda överträdelser inom ramen för 2019 års avtal om uppskjuten åtalsprövning (DPA). Ericsson har ännu inte nått någon uppgörelse med DOJ och diskussioner pågår, enligt bolaget.

Ericsson anser att avsättningen är en tillräckligt tillförlitlig uppskattning av den finansiella sanktionsavgiften kopplad till en potentiell uppgörelse kring DPA-överträdelserna. Avsättningen inkluderar även den uppskattade kostnaden för den tidigare kommunicerade förlängningen av den oberoende observatören av bolagets regelefterlevnad.

Ericssons interna utredning och samarbete med myndigheterna relaterat till påståenden i 2019 års internutredning relaterad till Irak är enligt bolaget öppen och fortfarande pågående.

Ericsson-aktien steg när nyheten om avsättningen publicerades och var vid 14.10-tiden upp 7 procent till 67:64 kronor.