Aktie Ericsson har accepterat en förlikning med amerikanska justitiedepartementet DOJ och finansinspektionen SEC i fallet som rör korruptions- och mutanklagelser och kommer betala 1 miljard dollar i böter, enligt pressmeddelanden som skickades ut på fredagen.

Det totala bötesbeloppet för Ericsson landar på 10,1 miljarder kronor, något som täcks fullt ut av den avsättning om 11,5 miljarder kronor som bokades i det tredje kvartalet 2019.

Justitiedepartementet lät meddela förlikningen i ett pressmeddelande på fredagskvällen.

”I dag har den svenska telekomjätten Ericsson erkänt års långa kampanjer av korruption i fem länder för att förstärka greppet om telekommunikationsmarknaden”, sade den amerikanska åklagaren Geoffrey Berman.

Uppgörelserna rör brott mot FCPA – ”Foreigns Corrupt Practices Act” – fram till och med första kvartalet 2017. Ericsson ”hade ett program för regelefterlevnad och ett stödjande kontrollramverk var dessa inte implementerade på ett fullgott vis”, skriver Ericsson i sitt pressmeddelande.

Medarbetare bortsåg medvetet från att implementera tillräckliga kontroller och hade möjlighet att genomföra transaktioner för illegitima syften och ”använde sofistikerade upplägg för att dölja sina missgärningar”, skriver Ericsson vidare.

De berörda marknaderna är Kina, Djubouti, Indonesien, Kuwait, Saudiarabien och Vietnam.

”Uppgörelsen med SEC och DOJ visar att vi inte alltid har levt upp till våra egna krav på hur affärer ska göras på rätt sätt. Händelserna visar på vikten av faktabaserat beslutsfattande och av en kultur där vi tar tag i svårigheter och där alla medarbetare vågar uttrycka sin mening”, säger vd Börje Ekholm i pressmeddelandet.

Ericsson har som en del i uppgörelsen förbundit sig att släppa in en oberoende observatör för övervakning av regelefterlevnad under tre år.