Aktie Den norska energijätten Equinor reviderar ned sin uppskattning av de utvinningsbara oljereserverna i Mariner-fältet från 275 till numera cirka 180 miljoner fat olja.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Equinor kommer mot bakgrund av nedrevideringen ta en nedskrivning om 1,8 miljarder dollar i det fjärde kvartalet 2021.

Bolagets rapport för det fjärde kvartalet väntas kablas ut den 9 februari.