Rapport Riskkapitalbolaget EQT redovisar ett justerat ebitda på 608 miljoner euro för det andra halvåret 2021 (305).

Ett av Infront sammanställt snittestimat, baserat på 10 analytikerprognoser, indikerade ett justerat ebitda på 489 miljoner euro.

Förvaltningsavgifterna blev 547 miljoner euro (344). På denna punkt väntades 530 miljoner euro.

En utdelning om 2:80 kronor per aktie föreslås för helåret 2021, att jämföra med 2:40 kronor föregående år.

Det har på vissa sätt varit ett bra år för EQT:s bransch med stigande tillgångspriser, attraktiva finansieringsvillkor och ett fortsatt långsiktigt skifte i kapitalfördelningen mot de privata marknaderna. Samtidigt kvarstår osäkerhet på marknaden.

Det skriver EQT:s vd Christian Sinding i bokslutsrapporten.

Christian Sinding pekar på stigande energipriser, geopolitisk oro, störningar i leverantörskedjorna, högre inflation och stigande räntor.

”En väsentlig försämring i marknadsförhållanden skulle sannolikt minska både investeringar och avyttringar samt påverka värderingarna”, konstaterar EQT-chefen.

Angående den utredning som Finansinspektionen bedriver mot EQT skriver Christian Sinding att riskkapitalbolaget avvaktar beslut.

”Vi anser fortsatt att vi hanterade informationen korrekt. Vi bistår naturligtvis Finansinspektionen i dess granskning och vi avvaktar dess beslut”, heter det.