Aktie EQT partners har genomfört den på tisdagskvällen aviserade försäljningen av drygt 63 miljoner aktier. Priset blev 370 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 7,6 procent mot stängningskursen den 7 september. Det framgår av ett pressmeddelande.

Försäljningen möjliggjordes av att lock-up-åtagandena delvis frigjorts, vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterade om på tisdagen. Samtidigt förlängde EQT partners lock-up-perioden från börsnoteringen.

Aktieförsäljningen, som motsvarade 6 procent av aktier och röster i EQT, gjordes till svenska och internationella institutionella investerare.

Efter aktieförsäljningen kommer de fem största aktieägarna bland EQT partners att behålla mer än 90 procent av sina respektive aktier. Som meddelats i samband med revideringen av lock-up:en åtar sig EQT Partners att återinvestera 50 procent av nettolikviden från aktieförsäljningar från september 2021 i EQT-fonder under nästa fondcykel.

”Vi är ödmjuka och väldigt glada för det starka stödet kring den strategiska revideringen av lock-up-strukturen. Feedbacken från institutionerna har varit mycket positiv och de uppskattar den långsiktiga förbättringen och det förstärkta engagemanget till både våra kunder, EQT:s fondinvesterare, och aktieägarna i EQT AB”, säger Conni Jonsson, styrelseordförande för EQT AB, i en kommentar enligt pressmeddelandet.

Som tidigare meddelats sålde större aktieägare mindre än 10 procent i aktieförsäljningen (jämfört med den tidigare lock-up:en som tillät en nedförsäljning om 25 procent år 2022). Före aktieförsäljningen ägde Partners (nuvarande och tidigare) motsvarande 58 procent av aktiekapitalet och röster. Efter aktieförsäljningen äger Partners tillsammans 51 procent av aktiekapitalet och röster.