BUD EQT via Karo Intressenter höjer budet på Karo Pharma, från tidigare 36:90 kronor per aktie till 38:00 kronor per aktie.

Vidare förlängs acceptfristen ytterligare fram till och med klockan 17.00 den 17 januari 2019.

Styrelsen i Karo Pharma har enhälligt rekommenderat aktieägare att acceptera det höjda budet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det totala värdet av det höjda erbjudandet, beräknat på samtliga utestående aktier i Karo Pharma, uppgår till 6.151 miljoner kronor.

Det höjda budet motsvarar en premie om 29 procent jämfört med stängningskursen för aktierna den 26 oktober 2018, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet den 29 oktober 2018. Det höjda budet motsvarar en premie på nära 21 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för aktierna på Stockholmsbörsen under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet den 29 oktober 2018.