EQL PHARMA: RESULTATET VÄNDE TILL VINST I 4 KV 2021/2022

2022-05-13 08:29:40

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) EQL Pharma redovisar ett rörelseresultat på 11,9 miljoner kronor (-5,9) i det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2021/2022.

Omsättningen ökade till 203 miljoner kronor (25,8). Justerat för försäljning av engångskaraktär uppgick omsättningen till 36,1 miljoner kronor (25,8).

Försäljningen uppges fortfarande har gynnats av coronapandemin.

Bolaget föreslår att ingen utdelning utgår för det gångna året i likhet med året dessförinnan.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var +29,0 miljoner kronor (+36,1) med likvida medel om 41,2 miljoner kronor (26,6) vid rapportperiodens utgång.Direkt-SE