EPISURF MEDICAL: RESULTATET FÖRE SKATT -19,3 MLN KR 2 KV

2022-07-15 08:33:10

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Episurf redovisar ett resultat före skatt på -19,3 miljoner kronor (-17,7) för det andra kvartalet 2022. Resultatet per aktie uppgick till -0:07 kronor (-0:08).

Nettoomsättningen uppgick till 1,9 miljoner kronor (2,0).

Resultat efter skatt blev -19,4 miljoner kronor (-17,7).

Kassaflödet uppgick till -20,3 miljoner kronor (-16,7).

De likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 197 miljoner kronor (121).Direkt-SE