EPISURF MEDICAL: RESULTAT FÖRE SKATT OM -17,8 MLN KR 3 KV

2022-11-16 08:35:45

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Episurf redovisar ett resultat före skatt om -17,8 miljoner kronor (-15,9) för det tredje kvartalet 2022. Resultatet per aktie uppgick till -0:07 kronor (-0:07).

Nettoomsättningen uppgick till 1,4 miljoner kronor (1,5). Bruttoorderingången var 1,5 miljoner kronor (1,6).

Resultat efter skatt blev -17,8 miljoner kronor (-15,9). Rörelseresultatet låg på -17,6 miljoner kronor (-15,9).

Kassaflödet uppgick till -15,4 miljoner kronor (-14,3).

De likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 178 miljoner kronor (104).

"De något högre kostnaderna under kvartalet beror i huvudsak på den höga aktivitetsnivån i USA. Vi har genomfört en protokollförändring i Epic-studien, och de två 510(k)-processerna vi driver har också gått igenom intensiva faser", skriver Pål Ryfors i vd-ordet av rapporten.Direkt-SE