EPISURF MEDICAL: EXEMPEL ILLUSTRERAR INTÄKTER VID 2027 - VD

2022-11-16 13:56:14

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Episurf Medical, med verksamhet inom individanapassade knäimplantat, presenterade i samband med sin kapitalmarknadsdag en illustration över hur bolagets intäktspotential skulle kunna se ut vid 2027.

Omsättningen skulle enligt denna illustration ligga på mellan 119 och 476 miljoner kronor, enligt vad Episurf Medicals vd Pål Ryfors uppgav under onsdagens kapitalmarknadsdag och han betonade att det inte rörde sig om någon prognos.

Exemplet tar sin utgångspunkt i den genomsnittliga tillväxttakten vid 48 procent för det första, andra och tredje kvartalet 2022 sett över en rullande tolvmånadersperiod. En extrapolering av denna tillväxt skulle innebära att antalet kunder till bolaget under 2027 ligger någonstans mellan 500 och 1.000 stycken.

Utifrån Episurf Medicals rådande prisläge skulle 500 kunder som använder sju implantat per kirurg skulle ge Episurf Medical intäkter på 119 miljoner kronor. Givet att antalet kunder ökar till 1.000 stycken med en årlig volym på 14 implantat per kirurg skulle bolagets intäkter gå upp till 476 miljoner kronor.

I onsdagens delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 låg Episurfs omsättning för niomånadersperioden fram till och med september på 4,9 miljoner kronor.Direkt-SE