Episurf: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2022

2022-11-16 08:30:00

"Efter en mycket turbulent tid under pandemin, med stor volatilitet mellan kvartalen, upplever vi nu en positiv trend avseende kundanskaffning under flera kvartal i rad. I mitt förra vd-ord angav jag tydligt att detta är prioriterat när vi nu inte bara kommer ut ur pandemin, utan då vi också ökar vårt kommersiella fokus då det är nästa steg för oss. Därav är jag nöjd över denna utveckling. Efter att ha växt den kvartalsvisa kundbasen med 24% respektive 72% under kv1 och kv2 2022, växte kundbasen med 48% under kv3. Vi är fortfarande exponerade mot betydande pandemirelaterade backlogs av knäprotespatienter, och precis som förra året upplevde vi en väldigt låg aktivitet under de europeiska semestermånaderna under juli och augusti. Detta hade negativ effekt på nyförsäljningen under kvartalet, varför det är väldigt uppmuntrande att ändå se en sådan stark tillväxt i kundbasen. Vi vet ganska väl vilken typ av volymer vi kan vänta oss i en mer normaliserad värld, varför kundanskaffning har hög prioritet", säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical

Tredje kvartalet 2022 jämfört med 2021, koncernen
 • Bruttoorderingången uppgick till 1,5 MSEK (1,6)
 • Orderboken uppgick till 1,6 MSEK (1,4)
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1,4 MSEK (1,5)
 • Periodens resultat uppgick till -17,8 MSEK (-15,9)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,07)
Första nio månaderna 2022 jämfört med 2021, koncernen
 • Bruttoorderingången uppgick till 5,0 MSEK (5,2)
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 4,8 MSEK (5,1)
 • Periodens resultat uppgick till -53,6 MSEK (-50,4)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,23)
Väsentliga händelser under tredje kvartalet
 • Episealer® knäimplantat inkluderades i brittiska NICE guidelines
 • Episurf Medical kommunicerade uppdatering angående 510(k)-ansökan
 • Episurf Medical bjöd in investerare till kapitalmarknadsdag den 16 november 2022
 • Första Episealer® Talus-operationen i Israel genomfördes
 • Presentation av prof. Karl Eriksson om knäteknologin Episealer® och kliniska resultat vid 5th International Conference on Meniscus Science and Surgery i Luxemburg
 • Resultat från studie med Episealer® knäimplantat accepterades för presentation på svensk, tysk, australiensk och nyzeeländsk ortopedkongress
 • Prof. Leif Ryd del av fakulteten vid Orthopaedic Summit 2022: Evolving Techniques
Väsentliga händelser efter periodens slut
 • Knäteknologin Episealer® och kliniska resultat presenteras vid vetenskaplig kongress i USA

Cision