Rapport Verkstadsbolaget Epiroc, som tillhandahåller gruv- och infrastrukturutrustning, redovisar ett resultat som var strax under analytikernas förväntningar. Däremot var omsättningen och orderingången högre än väntat. 

Epiroc redovisar ett justerat rörelseresultat på 2.554 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt väntat sig 2.601 miljoner kronor enligt en sammanställning som Infront gjort av 16 analytikers prognoser.

Nettoomsättningen blev 11.173 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 11.096 miljoner. Orderingången var 11.643 miljoner kronor, att jämföra med snittet på 11.547 miljoner.

Den organiska försäljningstillväxten var 9 procent, vilket kan jämföras med snittförväntan om 8,3 procent.

Utdelningen för helåret 2021 föreslås bli 3:00 kronor per aktie, jämfört med ett analytikersnitt på 2:94 kronor. Året innan delade Epiroc ut 2:50 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 3:00 kronor per aktie i extrautdelning via en aktiesplit och ett automatiskt inlösenförfarande.