Krisen Epiroc varslar 425 befattningar i Sverige om uppsägning på grund av lägre global efterfrågan från gruv- och infrastrukturbolag till följd av covid-19-pandemin. Det framgår av ett pressmeddelande.

Varslen berör 350 tjänster i Örebro och 75 tjänster i Fagersta, varav hälften är tjänster inom produktion.

”De är ett resultat av att Epiroc ser en betydande minskning i kundefterfrågan till följd av covid-19-pandemins effekter på den globala ekonomin. Varslen är också del av Epirocs kontinuerliga strävan att bli så flexibel och effektiv som möjligt, och följer flera effektiviseringsåtgärder som genomförts globalt sedan 2019”, skriver bolaget.-

Örebro är ett nav för tillverkning, forskning och utveckling för Epirocs underjords- och ovanjordsutrustning samt för service och reservdelar, och Fagersta är basen för Epirocs bergborrverktygsverksamhet. Epiroc har cirka 3.100 anställda i Sverige och en global arbetsstyrka på cirka 14.000.