Rapport Verkstadsföretaget Epiroc, som tillverkar gruv- och infrastrukturutrustning, rapporterar ett resultat och en omsättning som inte nådde upp till analytikernas förväntningar. 

Epiroc, som knoppades av från Atlas Copco sommaren 2018, redovisar ett justerat rörelseresultat på 2.131 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019.

Ett genomsnitt av tolv analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett justerat rörelseresultat på 2.298 miljoner kronor.

Nettoomsättningen blev 10.280 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 10.605 miljoner. Orderingången var 9.276 miljoner kronor, att jämföra med snittet på 9.743 miljoner.

Utdelningen för helåret 2019 föreslås bli 2:40 kronor per aktie, jämfört med ett analytikersnitt på 2:51 kronor.

Oförändrad efterfrågan på kort sikt

Epiroc förväntar sig att efterfrågan i stort kommer att ligga kvar på samma nivå som under det fjärde kvartalet.

Det framgår av delårsrapporten där intäkterna och omsättningen i fjärde kvartalet var lägre än vad analytikerna hade räknat med, enligt en prognossammanställning gjord av Infront.

”Det är tydligt att våra kunder är fortsatt försiktiga när det gäller att ta investeringsbeslut”, skriver Epirocs avgående vd Per Lindberg i bokslutsrapporten.

Fortsätter optimera verksamheten

Epiroc kommer att fortsätta optimera sin produktportfölj och produktion.

Det uppger företagets avgående vd Per Lindberg i bokslutsrapporten.

”Epirocs affärsmodell är flexibel och utformad för att vara motståndskraftig. Vi anpassar kontinuerligt organisationen till rådande affärsklimat och under fjärde kvartalet minskade vi arbetsstyrkan med 521, motsvarande 3 procent, samt identifierade ytterligare områden för effektivitetsförbättringar. Dessa förväntas ge synliga effekter under första halvåret 2020”, skriver Per Lindberg.

Epiroc avslutade under det gångna kvartalet omstruktureringen av verksamheten för handhållna bergborrverktyg i Tools & Attachments.

Per Lindberg lämnar snart över vd-rollen till Helena Hedblom enligt tidigare besked.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.