Epiroc stärker fokus på teknologi och digitala affärer och tillkännager organisationsförändring

2022-06-22 10:00:00

Jonas Albertson, nuvarande Chef för Technology & Digital-divisionen, utnämns till Teknologichef, Chief Technology Officer (CTO), med ansvar för utveckling av gemensamma automations- och digitala plattformar samt för Gruppens IT-organisation. En justerad Digital-division, med kommersiellt ansvar för Epirocs digitala produkter och tjänster, inklusive förvärvade verksamheter, skapas. En rekryteringsprocess kommer att inledas för en Chef för Digital-divisionen. Ashleigh Braddock, försäljningschef, kommer att vara tillförordnad Divisionschef. 

"Automation och digitalisering är teknikskiften som sker snabbt. Med denna organisationsförändring stärker vi vårt fokus inom dessa viktiga områden", säger Helena Hedblom, Epirocs VD och koncernchef. "Vi kommer att ha en dedikerad kommersiell division för vår digitala affärsverksamhet och en teknologiorganisation som kan leverera långsiktiga konkurrenskraftiga lösningar för hela koncernen". 

Teknologichefen och Chefen för Digital-divisionen kommer båda att ingå i koncernledningen.

Efter förändringen den 1 juli kommer Epiroc att ha följande segment och divisioner: Equipment & Service-segmentet med divisionerna Underground, Surface, Parts & Services, och Digital, samt Tools & Attachments-segmentet med divisionen Tools & Attachments.

För mer information kontakta:
Ola Kinnander, Presschef 
070 347 2455 
media@epiroc.com

Epiroc är en vital del av ett hållbart samhälle och en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 40 miljarder kronor under 2021, och har mer än 15 500 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se. 

Cision