Epiroc slutför förvärv av australiensisk leverantör av infrastruktur för gruvelektrifiering

2022-06-01 08:30:00

JTMEC, baserat i Perth, Australien, tillhandahåller infrastrukturlösningar för elektrifiering för gruvor både under- och ovan jord. Bolagets erbjudanden inkluderar installation och underhåll av högspänningsutrustning, service och tester av transformatorstationer, systemdesign, förstudier, och operatörsutbildning. JTMEC tillverkar också elektriska installationsprodukter såsom transformator- och laddningsstationer. Företaget har 190 anställda och hade intäkter under det brutna räkenskapsåret som slutade den 30 juni 2021 om cirka MSEK 235.

Epiroc meddelade (https://www.epirocgroup.com/se/media/corporate-press-releases/2022/20220429-epiroc-forvarvar-australiensisk-leverantor-av-infrastruktur-for-gruvelektrifiering) den 29 april 2022 att det hade tecknat avtal om att förvärva JTMEC.

Transaktionen omfattas inte av offentliggörande­skyldighet enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. För mer information om JTMEC, vänligen se https://jtmec.com.au.

[image] JTMEC
För mer information kontakta:
Ola Kinnander, Presschef 
070 347 2455 
media@epiroc.com

Epiroc är en vital del av ett hållbart samhälle och en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 40 miljarder kronor under 2021, och har mer än 15 500 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se. 

Cision