Epiroc publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

2023-03-10 11:00:00
Höjdpunkter under 2022 inkluderade:
  • Kundaktiviteten var fortsatt hög, med stark efterfrågan på Epirocs produkter, tjänster och lösningar. Utmaningar inkluderade kriget i Ukraina, vilket föranledde att Epiroc slutade leverera till Ryssland den 1 mars 2022. Organisationen hanterade utmaningarna väl och  levererade rekordresultat och lönsam tillväxt. Orderingången ökade 17% till rekordhöga SEK 53,2 miljarder.  
  • Många banbrytande innovationer lanserades. T.ex. världens första batterielektriska ovanjordsborrigg - en milstolpe för utsläppsfri borrning i ovanjordsgruvor och stenbrott.
  • För att maximera nyttan av innovationer samarbetar Epiroc med kunder, universitet och andra innovationsledare. Nya samarbeten under 2022 var bland annat partnerskapet med ståltillverkaren SSAB för användningen av fossilfritt stål i produktionen av underjordsgruvutrustning.
  • Epiroc tillkännagav nio förvärv. De förvärvade bolagen breddar Epirocs erbjudande av lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering, samt utökar utrustnings- och eftermarknadserbjudandet.
  • Epiroc emitterade SEK 2 miljarder i gröna obligationer. Medlen ska användas för att finansiera projekt inom cirkulär ekonomi, energieffektivitet och hållbar vattenförbrukning och kommer att stödja Epirocs fortsatta hållbarhetsresa. 

Års- och hållbarhetsredovisningen beskriver Epirocs styrkor och mål, inklusive affärsmodell, värdeskapande, samt bolagets fokusområden inom hållbarhet. Rapporten är bifogad samt är tillgänglig på www.epirocgroup.com/se/investors.

"Vi fortsätter att accelerera transformationen mot en högre nivå av hållbarhet och produktivitet för våra kunder inom gruv- och anläggningsindustrin, samt för samhället i stort", säger Epirocs VD och koncernchef Helena Hedblom. "Året inkluderade stora utmaningar, men jag är stolt över organisationen, som levererade väl på vår strategi och skapade värde för alla våra intressenter".

[image]

För mer information kontakta:
Karin Larsson, Chef Investerarrelationer
010 755 0106
ir@epiroc.com
Ola Kinnander, Presschef 
070 347 2455 
media@epiroc.com

Denna information är sådan information som Epiroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 mars 2023 kl.11.00.

Epiroc är en vital del av ett hållbart samhälle och en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 50 miljarder kronor under 2022, och har cirka 17 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i cirka 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se. 

Cision