Rapport Verkstadsbolaget Epirocs resultat steg hela 25 procent jämfört med samma period i fjol. Det var också bättre än vad analytikerna förväntat sig. 

Epiroc, som knoppats av från Atlas Copco, redovisar ett rörelseresultat på 2.263 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019.

Ett genomsnitt av 13 analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 2.148 miljoner kronor.

Nettoomsättningen blev 10.626 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 10.545 miljoner. Orderingången var 10.553 miljoner kronor, att jämföra med snittet på 10.552 miljoner.

Spår bra efterfrågan på kort sikt

Efterfrågan för gruvutrustningsleverantören Epiroc väntas ligga kvar på nuvarande ”bra” nivå på kort sikt.

Det skriver vd Per Lindberg i rapporten för det andra kvartalet.

Han tillägger samtidigt att det tredje kvartalet vanligen är något svagare än det andra kvartalet.

”Framgent ser vi inga tydliga tecken på att den nuvarande marknadssituationen kommer att förändras”, skriver Epiroc-chefen i vd-ordet.

Aktiviteten och produktionen inom gruvindustrin var under det gångna kvartalet fortsatt robust på en hög nivå och bolagets kunder investerar i ny utrustning, även om de är fortsatt försiktiga med att göra stora investeringar, uppger Per Lindberg.

”Efterfrågan från kunder inom infrastruktur var även den på en gynnsam nivå”, tillägger han.

Orderingången, stödd av förvärv och valuta, steg till rekordhöga 10.553 miljoner kronor, vilket var i linje med analytikernas förväntan enligt ett snittestimat från Infront Data.

”Organiskt minskade orderingången med 4 procent jämfört med det starka andra kvartalet 2018. Som förväntat låg ordervolymerna på utrustning kvar på liknande nivå som under de senaste tre kvartalen, men den uppnådde inte den höga nivån som noterades i det andra kvartalet 2018. Verksamheten för eftermarknad var fortsatt stark, vilket återspeglar aktivitetsnivån på marknaden, både för gruvor och infrastruktur. Serviceverksamheten hade en organisk ordertillväxt på 7 procent och Tools & Attachments hade en solid orderingång”, skriver Epiroc-chefen.

Vidare uppger han att både intäkter och vinst fortsatte att utvecklas positivt under andra kvartalet. Intäkterna ökade med 8 procent till 10.626 miljoner kronor, varav 3 procent organisk ökning.

Rörelseresultatet steg till rekordhöga 2.263 miljoner kronor, en ökning om 25 procent från motsvarande kvartal i fjol. Rörelsemarginalen blev 21,3 procent.

”Den organiska tillväxten och effektivitetsåtgärder hade positiv effekt på rörelseresultatet och marginalen och vår ‘flow-through’ förbättrades. Vi har även haft fortsatt medvind från valuta. Det operativa kassaflödet förbättrades, både jämfört med föregående kvartal och föregående år”, uppger Per Lindberg vidare.