Rapport Verkstadsbolaget Epiroc lyckades inte nå upp till analytikernas förväntningar när det gäller resultat och omsättning. Orderingången var dock något högre än väntat. 

Epiroc redovisar ett justerat rörelseresultat på 2.016 miljoner kronor för det första kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt väntat sig 2.114 miljoner kronor enligt en sammanställning som Infront gjort av 13 analytikers prognoser.

Nettoomsättningen blev 8.773 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 9.466 miljoner.

Stabil hög efterfrågan

Epiroc, som tillhandahåller gruv- och infrastrukturutrustning, förväntar sig att efterfrågan på både utrustning och eftermarknad kommer att ligga kvar på en stabil hög nivå på kort sikt. Det uppger Epirocs vd Helena Hedblom i delårsrapporten.

Trots pandemin var kundaktiviteten under det gångna kvartalet enligt bolaget hög och Epiroc såg bra efterfrågan på sitt eftermarknadserbjudande, uppger hon.

”På utrustningssidan fortsatte våra kunder att ta investeringsbeslut och vi vann flera medelstora/stora utrustningsorder”, skriver Epiroc-chefen.

Orderingången ökade 9 procent till rekordhöga 10.690 miljoner kronor, vilket var 6 procent högre än analytikernas genomsnittliga prognos enligt Infront.

Den organiska tillvbäxten var 21 procent. Sekventiellt, alltså jämfört med närmast föregående kvartal, ökade orderingången med 16 procent organiskt.

Verkstadsbolaget uppger att efterfrågan på autonoma lösningar för applikationer både under och ovan jord var fortsatt hög under kvartalet.

”Det är uppenbart att våra globalt installerade och beprövade lösningar har ökat våra kunders vilja att investera i dessa teknologier. Vi ser liknande trender inom digitalisering och elektrifiering”, enligt Epiroc-chefen.