Rapport Verkstadsbolaget Epiroc, som tillhandahåller gruv- och infrastrukturutrustning, redovisar ett resultat strax över analytikernas förväntningar. Bolaget föreslår höjd utdelning även om nivån var något lägre än förhandstipsen. 

Epiroc redovisar ett justerat rörelseresultat på 3.302 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt väntat sig 3.277 miljoner kronor enligt en sammanställning som Infront gjort av 14 analytikers prognoser.

Det justerade rörelsemarginalen var 23,7 procent, jämfört med förväntade 23,6 procent.

Nettoomsättningen blev 13.936 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 13.883 miljoner. Den organiska försäljningstillväxten var 8 procent, vilket kan jämföras med snittförväntan om 8,8 procent.

Orderingången var 13.705 miljoner kronor, att jämföra med analytikernas snittprognos på 13.486 miljoner.

Utdelningen för helåret föreslås bli 3:40 kronor per aktie, jämfört med ett analytikersnitt på 3:67 kronor. Året innan var utdelningen 3:00 kronor per aktie.

Spår hög underliggande efterfrågan

Epiroc förväntar sig att den underliggande efterfrågan, både på utrustning och eftermarknad, kommer att ligga kvar på en hög nivå på kort sikt. Det skriver bolaget i bokslutsrapporten.

Under det fjärde kvartalet uppges efterfrågan fortsatt ha varit hög.

”Med det sagt, stora utrustningsorder är ofta oregelbundna och under det fjärde kvartalet fick vi inte lika många stora order som under föregående kvartal. Service fortsatte att växa väl, med stöd av hög kundaktivitet”, skriver bolaget.

Orderingången ökade med 18 procent till 13.705 miljoner kronor under det gångna kvartalet (11.643), att jämföra med analytikernas snittprognos på 13.486 miljoner enligt Infront.