Rapport Verkstadsbolaget Epiroc, som tillhandahåller gruv- och infrastrukturutrustning, redovisar ett justerat rörelseresultat på 2.279 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2020.

Enligt ett genomsnitt av 18 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett justerat rörelseresultat på 1.983 miljoner kr väntat.

Nettoomsättningen blev 9.806 miljoner kr, jämfört med analytikersnittet på 9.532 miljoner. Orderingången var 9.329 miljoner kr, att jämföra med snittet på 9.572 miljoner.

Föreslår totalt 5,50 kr i utdelning

Utdelningen föreslås bli 2,50 kr per aktie i ordinarie utdelning och 3,00 kr per aktie i extrautdelning i form av ett automatiskt inlösenförfarande, jämfört med analytikernas snittförväntan om en ordinarie utdelning på 2,48 kr per aktie samt en extrautdelning på 2,45 kr per aktie.

Totalt uppgår därmed den föreslagna utdelningen till 5,50 kr per aktie, jämfört med snittförväntan om 4,93 kr.

Upprepar prognosen

Epiroc upprepar prognosen om att efterfrågan kommer förbli stabil på kort sikt för både utrustning och eftermarknad, framgår av delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2020.

Epiroc påpekar samtidigt, i enlighet med tidigare, att osäkerheten kring utvecklingen av covid-19 och eventuella ytterligare relaterade restriktioner kvarstår.

Fjärde kvartalets efterfrågan låg i stort sett kvar på samma nivå som under det tredje kvartalet, skriver Epirocs vd Helena Hedblom.

”Vi fortsatte att se att våra kunder tog beslut att investera i ny utrustning och vi hade organisk ordertillväxt i alla våra verksamheter, med den högsta tillväxttakten inom Equipment & Service. Orderingången för koncernen uppgick till 9.329 miljoner kronor, vilket motsvarar en organisk tillväxt på 13 procent jämfört med samma period föregående år och 2 procent sekventiellt”, säger vd:n.

Aktien handlas ned

”Det är hög efterfrågan på lösningar inom automation, digitalisering och elektrifiering och vi ansluter allt fler maskiner. Vi fortsätter att vinna order och är stolta över våra marknadsledande lösningar som är globalt implementerade och beprövade. De möjliggör ökad produktivitet, säkerhet och hållbarhet för våra kunder”, säger Helena Hedblom.

Epiroc investerar just nu kraftigt i forskning och utveckling för att förbli teknikledare, uppger vd vidare och pekar på förvärvet av optimeringsbolaget Mine RP, som tillhandahåller en mjukvaruplattformslösning för integrering av teknisk gruvdata.

Bolagets aktie handlades ned efter rapportsläppet på tisdagen.