EPIROC: FLYTTAR VERKSAMHET FRÅN JAPAN TILL KINA, POS RES-EFFEKT

2022-05-17 08:36:53

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Epiroc kommer att flytta produktionen och utvecklingen av borriggar för bygg och anläggning ovan jord från Japan till sin enhet i Nanjing, Kina.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Tillverkningsenheten i Japan har sålts och kommer att stängas senast i mitten av 2023. Epirocs marknadsbolag kommer att flyttas inom Yokohama-området och fortsätta stödja kunder i Japan med produkt- och applikationskunskap samt tillhandahålla översyn, renovering, och uppgradering av deras befintliga flottor.

"I Nanjing kommer tillverkningen att få stordriftsfördelar för produktion, inköp, och logistik, vilket kommer att öka effektiviteten", skriver bolaget.

Nettoeffekten på rörelseresultatet från fastighetsförsäljningen samt omstruktureringskostnaden kommer att bli positiv med cirka 250 miljoner kronor och redovisas i andra kvartalet 2022.Direkt-SE