Epiroc flyttar verksamhet från Japan till Kina

2022-05-17 08:30:00

I Nanjing kommer tillverkningen att få stordriftsfördelar för produktion, inköp, och logistik, vilket kommer att öka effektiviteten. Tillverkningsenheten i Yokohama, med cirka 50 anställda, kommer att stängas senast i mitten av 2023.

"Vi strävar kontinuerligt för att öka effektiviteten i verksamheten och flytten kommer att förbättra vår långsiktiga konkurrenskraft och flexibilitet", säger Helena Hedblom, Epirocs VD och koncernchef. "Vår enhet i Nanjing har klara fördelar med sin betydande infrastruktur för produktion, inköp, och logistik. Vi beklagar att detta kommer att påverka några av våra kollegor i Japan". 

Produktionen och utvecklingen som kommer att flyttas är del av Epirocs PowerROC-serie av utrustning för borrnings- och sprängningsapplikationer inom anläggning, som t.ex. borriggen PowerROC T25.

Nettoeffekten på rörelseresultatet från fastighetsförsäljningen samt omstruktureringskostnaden kommer att bli positiv med cirka MSEK 250. Det redovisas i andra kvartalet 2022.

[image] En Epiroc PowerROC T25 DC ovanjordsborrigg

För mer information kontakta:
Ola Kinnander, Presschef 
070 347 2455 
media@epiroc.com

Epiroc är en vital del av ett hållbart samhälle och en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 40 miljarder kronor under 2021, och har mer än 15 500 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se. 

Cision