Epiroc delårsrapport Kv4 2022

2023-01-31 11:30:00

VD-ord 

Starkt resultat i en utmanande marknad 
Under 2022 hanterade Epiroc betydande utmaningar i leveranskedjan, inklusive störningar till följd av kriget i Ukraina. I mars stoppade vi leveranserna till Ryssland, vilket då var vår fjärde största marknad.  

Kundaktiviteten var fortsatt hög under 2022. Vi vann många stora utrustningsorder och vi hade en stark utveckling inom eftermarknaden. 
Vi lanserade många banbrytande innovationer och gjorde flera förvärv som hjälper kunderna att öka sin säkerhet och produktivitet samt minska utsläppen. Efterfrågan på våra elektrifierings- och automationslösningar ökar ständigt och vi stärkte vår position som marknadsledare inom dessa områden. 

Organisationen följde strategin väl och vi levererade lönsam tillväxt. Sammantaget var det ett rekordår för Epiroc. 

Hög kundaktivitet i det fjärde kvartalet 
Efterfrågan var fortsatt hög i det fjärde kvartalet. Med det sagt, stora utrustningsorder är ofta oregelbundna och under det fjärde kvartalet fick vi inte lika många stora order som under föregående kvartal. Service fortsatte att växa väl, med stöd av hög kundaktivitet. Orderingången ökade 18% till MSEK 13 705 (11 643). 

Vi förväntar oss att den underliggande efterfrågan, både på utrustning och eftermarknad, kommer att ligga kvar på en hög nivå på kort sikt. 

Lönsam tillväxt
Stark tillväxt, färre utmaningar i leveranskedjan och en god produktionsnivå i våra tillverkningsenheter ledde till rekordhöga intäkter. Organiskt ökade våra intäkter 8% till MSEK 13 936. 

Det justerade rörelseresultatet ökade 29% till MSEK 3 302 (2 554). Den justerade rörelsemarginalen förbättrades till 23.7% (22.9) med stöd av organisk tillväxt. 

Efter en period med stark tillväxt för utrustning, med ledtider på cirka 9-12 månader och förlängda transporttider, avslutades kvartalet med en högre nivå av rörelsekapital. Detta påverkade i sin tur det operativa kassaflödet negativt och det uppgick till MSEK 1 519 (2 415). 

Våga tänka nytt 
För att fortsätta driva branschens pågående hållbarhets- och produktivitetsomvandling investerar vi mer än någonsin i forskning och utveckling; MSEK 1 438 (1 172) för helåret. Detta resulterar i nya spännande produkter och lösningar. De förvärvade bolagen tjänar samma syfte, att erbjuda kunderna de bästa möjliga lösningarna idag och i framtiden.

Innovationer som gör verklig skillnad 
Minns ni vårt samarbete med Roy Hill i Australien där vi skapar världens största autonoma gruva?  I januari tillkännagav vi att Epiroc går in i slutskedet av att stödja Roy Hill när de konverterar sin blandade flotta av 96 gruvtruckar till förarlös drift. Efter en tvåårig testfas har vår lösning, som är ett samarbete med ASI Mining, visat sig vara produktivare och säkrare än konventionella lösningar.  

En annan höjdpunkt är att vi i samarbete med Agnico Eagles Mines och Orica framgångsrikt har påbörjat sprängning med Avatel vid Kittilä-gruvan i Finland. Avatel är världens första semiautomatiska laddningssystem för användning under jord. Det är en banbrytande lösning då det avsevärt förbättrar säkerheten under laddningscykeln.

Epiroc starkare än någonsin
När vi går in i 2023 står Epiroc starkare än någonsin. Våra medarbetare är vår största tillgång och jag är stolt över allt hårt arbete och allt vi åstadkommit. Vi är alla engagerade i att omvandla industrin och skapa värde för alla våra intressenter. 

Helena Hedblom 
VD och koncernchef 
Vänligen se hela rapporten i bifogad pdf. Ytterligare finansiella dokument finns på Epirocs Finansiella publikationer (https://www.epirocgroup.com/se/investors/financial-publications)-sida.

För mer information kontakta:
Karin Larsson, Chef Investerarrelationer
010 755 0106
ir@epiroc.com
Ola Kinnander, Presschef 
070 347 2455 
media@epiroc.com
Denna information är sådan information som Epiroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruks­förordning. Informa­tionen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2023 kl.11:30.

Epiroc är en vital del av ett hållbart samhälle och en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 50 miljarder kronor under 2022, och har cirka 17 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i cirka 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se. 

 

 

 

 

 

Cision