Epiroc accelererar transformationen när autonoma borriggar når milstolpe

2023-03-09 08:30:00

Epirocs borriggar, som används av gruv- och anläggningskunder över hela världen, drivs i allt högre grad autonomt. Bolagets Pit Viper ovanjordsborriggar har nu borrat hål på totalt mer än 41 miljoner meter, vilket är strax över jordens omkrets om 40.1 miljoner meter. De samhällsvinster som genererats hittills är betydande, inklusive en minskning av CO\2\e-utsläpp med mer än 100 000 ton. En motsvarighet skulle vara att plantera en ny skog i Stockholms storlek. Minskningen av CO\2\e-utsläppen uppnås genom ökad effektivitet med autonom borrning, högre precisionsborrning och betydligt mindre behov av resor ut till riggarna, som kan vara på långt avstånd från kontrollrummet.

På liknande sätt använder kunderna Epirocs underjordsriggar allt mer autonomt, såsom t.ex. Simba produktionsborriggar. En av Epirocs gruvkunder har borrat mer än en miljon meter autonomt under jord med en enda Simba-rigg.

Förutom lägre utsläpp inkluderas andra fördelar med autonom borrning som en säkrare och bekvämare arbetsmiljö för operatörer samt högre produktivitet.

"Våra autonoma borrningslösningar är ett exempel på hur vi accelererar transformationen mot en mer hållbar framtid", säger Helena Hedblom, Epirocs VD och koncernchef. "Vi har en rigorös innovationsagenda, även inom digitalisering och elektrifiering, för att hitta nya sätt att minska miljöpåverkan och samtidigt öka säkerheten och produktiviteten".

Mineraler som koppar och nickel är centrala för samhällets transformation mot en mer hållbar framtid eftersom de behövs i batterier, solpaneler och annan förnybar energiteknik. En rapport från International Energy Agency drog slutsatsen att om världen ska nå nettonoll som globalt mål så kommer efterfrågan på nödvändiga mineraler, inklusive koppar och nickel, att öka avsevärt de kommande åren.

Epiroc har lanserat flera initiativ för att stödja industrin att utvinna de mineraler som behövs på ett så hållbart och effektivt sätt möjligt. Till exempel arbetar Epiroc för att erbjuda sin kompletta flotta av underjordsgruvutrustning i utsläppsfria versioner till 2025, och sin fulla flotta av ovanjordsutrustning i utsläppsfria versioner till 2030. Ett annat exempel är samarbetet med ståltillverkaren SSAB som inleddes 2022 för att producera gruvutrustning med fossilfritt stål.

Epiroc stödjer också övergången till en cirkulär ekonomi genom att tillhandahålla utrustning och service som möjliggör återvinning och återanvändning av material. Till exempel används Epirocs hydrauliska verktyg av anläggningsindustrin för att bearbeta betong, asfalt och andra material på plats, vilket minskar spill och förbättrar resurseffektiviteten. 

Under 2021 fick Epiroc validering (https://www.epirocgroup.com/se/media/corporate-press-releases/2021/20211118-epirocs-ambitiosa-klimatmal-validerade-som-vetenskapsbaserade) från Science Based Targets initiative (SBTi) för sina mål att minska utsläppen i egna verksamheten samt när kunder använder de sålda produkterna. SBTi validerade att Epirocs klimatmål är i linje med att hålla den globala uppvärmningen till maximalt 1.5°C, vilket är konsekvent med den senaste klimatvetenskapen och Parisavtalets mål.

"Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna som vår värld står inför idag. Det är vårt ansvar som global industriledare att accelerera transformationen mot en mer hållbar framtid", säger Helena Hedblom. "Vi ser fram emot att fortsätta stödja våra kunder och samhället på denna resa".

Läs mer här (https://www.epirocgroup.com/en/accelerate-the-transformation) om hur Epiroc accelererar transformationen.

[image]       [image]
Epiroc Pit Viper 351-borriggar

För mer information kontakta:
Ola Kinnander, Presschef 
070 347 2455 
media@epiroc.com

Epiroc är en vital del av ett hållbart samhälle och en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 50 miljarder kronor under 2022, och har cirka 17 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i cirka 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se. 

Cision