EOS INVEST: SUBSTANSVÄRDE 4:43 KR/AKTIE PER 31 DECEMBER 2022

2023-03-17 06:10:03

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) EOS Invest, som handlas på First North, hade ett substansvärde på 4:43 kronor per aktie den 31 december 2022 (19:47). Resultatet för helåret 2022 uppgick till -541 miljoner kronor (-58,6).

Det framgår av bokslutskommunikén som släpptes sent på torsdagskvällen.

EOS styrelse utvecklar en ny strategi för bolaget under antagandet att de extraordinära omständigheterna till följd av Rysslands invasion av Ukraina består under överskådlig framtid, skriver bolaget i rapporten. Styrelsen förväntar sig att kunna lämna en första information om denna strategi vid tidpunkten för årsstämman i maj, står det.



Direkt-SE