EOLUS VIND: UPPSAGT AVTAL, MINSKAR ORDERSTOCK MED 82,5 MLN EUR

2021-10-18 06:24:53

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Eolus Vind meddelar att Commerz Real har sagt upp ett avtal som aviserades den 29 september och som avsåg försäljning av tre vindparker i Sverige med en installerad effekt om 64 megawatt.

"Eolus har mottagit en uppsägning av aktieöverlåtelseavtalet från investeraren Commerz Real eftersom villkoren för transaktionen ej uppfyllts", skriver Eolus i ett pressmeddelande på söndagskvällen.

Som en konsekvens av det uppsagda avtalet kommer Eolus orderstock att minska med 82,5 miljoner euro och kontrakt för framtida driftavtal kommer att minska med 68 megawatt. Inga intäkter för avtalet har redovisats i Eolus finansiella rapporter. Eolus kommer att betala en uppsägningsavgift till investeraren Commerz Real om 200.000 euro.

"Ej uppfyllda villkor är relaterade till att nödvändiga tillstånd inte beviljats före stoppdatumet i avtalet mellan Eolus och Commerz Real", skriver Eolus.

Eolus kommer omedelbart att starta om försäljningsprocessen för de tre projekten lokaliserade i södra Sverige, heter det.Direkt-SE