EOLUS VIND: UNDERSÖKNINGSTILLSTÅND BEVILJAT I FINLAND

2022-12-29 15:07:17

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den finska regeringen har beviljat Eolus Vinds undersökningstillstånd för bolagets två havsbaserade vindkraftsprojekt, Wellamo och Tuulia i finska Bottenhavet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Tillståndet beskrivs som en "viktig milstolpe i arbetet med etablering av havsbaserad vindkraft i Finland".

Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen kommer att börja i januari 2023 och undersökningarna av havsbotten kommer att genomföras under 2023.

Båda projekten ligger i den finska ekonomiska zonen och den totala planerade kapaciteten för de två havsbaserade projekten är 3,5 gigawatt, "vilket skulle tillföra 14–16 TWh förnybar el för det finska elnätet årligen", enligt bolaget.

Projekten planeras omfatta cirka 100 vindkraftverk vardera, men det slutliga antalet kommer att fastställas i ett senare skede, heter det.Direkt-SE