EOLUS VIND: SÄLJER PROJEKT USA, BERÄKNAT PRIS 104-190 MLN USD

2022-10-17 07:17:30

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Eolus har tecknat avtal om att sälja ett sol- och batterilagerprojekt i Arizona, USA. I nuläget beräknas den totala köpeskillingen uppgå till mellan 104 och 190 miljoner dollar, med betalning 2023-2025.

Det framgår av ett pressmeddelande under helgen.

Eolus har fått en första betalning om 12 miljoner dollar och tillkommande köpeskilling erläggs stegvis baserat på projektets fortsatta utveckling och uppfyllandet av specifika delmål. Dessa inkluderar fortsatt utveckling av projektet och att förbereda det för finansiering och byggnation.

"En betydande del av den totala köpeskillingen betalas till Eolus i samband med att byggnation påbörjas", heter det.

Köparen är ett USA-baserat portföljbolag som ingår i ett stort, börsnoterat globalt riskkapitalbolag, skriver Eolus.

Projektet är under utveckling och förväntas få en initial effekt på sammanlagt 750 MWac bestående av solceller och batterilager. Driftsättning är planerad till 2025.

Köparen har förvärvat samtliga andelar i projektbolaget från Eolus och har också tecknat ett avtal som innebär att Eolus ska leverera vissa utvecklingstjänster till projektet fram till att det tas i kommersiell drift.

"Detta är Eolus första försäljning av ett kombinerat sol- och lagringsprojekt, och det har potential att generera mer än 1.000 GWh planerbar och förnybar el per år. Vi är mycket glada att ingå vårt första avtal med denna nya kund", säger Hans-Christian Schulze, landschef för Eolus North America.Direkt-SE