ENVIRO: RÖRELSERESULTATET SJÖNK TILL -19,6 MLN KR 3 KV

2022-11-24 08:55:50

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Miljöteknikbolaget Scandinavian Enviro Systems (Enviro) redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2022 på -19,6 miljoner kronor (-11,5).

Nettoomsättningen steg till 2,7 miljoner kronor (1,4).

Nettoresultatet backade till -19,5 miljoner kronor (-11,6).

Resultatförsämringen förklaras främst av högre externa omkostnader i form av konsult- och advokatkostnader, men även av högre löpande kostnader samt underhållskostnader i anläggningen i Åsensbruk.

Enviro uppger i delårsrapporten att däcktillverkaren Michelin sedan tidigare har kommunicerat mycket höga ambitioner på hållbarhetsområdet och bland annat sagt att de till 2050 ska ha 100 procent hållbara material i sina däck och att den nivån skall uppgå till 40 procent år 2030.

"Skall den planen bli verklighet måste produktionen av återvunnen kimrök byggas ut kraftigt och Michelins planer i den delen har förstås kraftigt förbättrat de kommersiella möjligheterna för vår teknologi samt vår återvunna kimrök och vår återvunna olja", skriver Enviro i delårsrapporten.Direkt-SE