ENVIRO: NETTORESULTATET BLEV -11,6 MLN KR 3 KV

2021-11-18 08:49:18

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Återvinningsbolaget Enviro redovisar ett rörelseresultat och nettoresultat för det tredje kvartalet 2021 på -11,6 miljoner kronor (-12,7).

Nettoomsättningen var 1,4 miljoner kronor (0,2).

Resultatet per aktie uppgick till -0:02 kronor (-0:02)Direkt-SE