ENVIRO: MINSKAD OMSÄTTNING OCH FÖRSÄMRAT RESULTAT 1 KV

2022-05-19 15:10:05

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Återvinningsbolaget Enviros nettoomsättning sjönk till 1,4 miljoner kronor i det första kvartalet 2022 (4,6).

Resultatet efter skatt kom in på -17,8 miljoner kronor, att ställa mot -12,1 miljoner kronor för motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet blev -17,8 miljoner kronor (-12,0).

Kassaflödet, efter investeringar, uppgick till -21,8 miljoner kronor (-9,4).

Under kvartalet kunde Enviro tillkännage två "viktiga affärer", en inom återvunnen pyrolysolja och en inom återvunnen kimrök.

"I båda fallen rör det sig om kunder som kommer att använda de beställda materialen för produktionstester, ett helt avgörande steg mot en mer omfattande användning och mot långsiktiga leveransavtal. Samtidigt såg vi under kvartalet ett kraftigt ökande allmänt intresse för vår teknologi och våra återvunna material, inte minst drivet av den ökande geopolitiska osäkerheten", uppger Thomas Sörensson i vd-ordet.Direkt-SE