Aktier Entras storägare Folketrygdfondet har utvärderat båda budförslagen, men ger inte sitt stöd till något av dem.

”Vi har grundligt utvärderat båda buden på Entra, men stödjer inget av dem. Folketrygdfondet anser att Entra har en betydande potential för värdeskapande och har attraktiva projekt och fastigheter i Norge som inte fullt ut reflekteras i buden”, skriver Folketrygdfondets chef Nils Bastiansen i ett mejl till Nyhetsbyrån Direkts systerbyrå TDN Direkt.

SBB har lagt ett formellt bud på Entra och Castellum har lagt fram ett budförslag med avsikten är att lägga ett regelrätt bud. Båda buden består av en kombination av kontanter och aktier.

”Som största ägare kommer Folketrygdfondet att jobba vidare för att förverkliga bolagets fulla värdeskapandepotential genom vårt ägarskapsåtagande”, skriver han vidare.

Folketrygdfondet ägde 11,8 procent av aktierna i Entra i slutet av november, enligt ägardatatjänsten Holdings.